La Ka Shing Center in the evening

La Ka Shing Center in the evening